PHU ,,Nasz Dam - Ewa Janicka" działa na gliwickim rynku nieruchomości od 20 lat.

W ramach działalności firmy realizujemy nowoczesne i efektywne administrowanie nieruchomością mające na celu zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców przy racjonalnym poziomie kasztów.

Zadania te realizujemy dzięki zaangażowaniu i dobrze przygotowanemu zespołowi pracowników oraz sprawdzonym ekipą serwisowo - remontowym.

W dziale księgowości wykorzystujemy specjalistyczny program komputerowy przeznaczany do wszechstronnej obsługi finansowej wspólnot mieszkaniowych.

Podstawą do wszelkich naszych działań na rzecz Wspólnot są uchwały właścicieli lokali, przepisy prawa jak ustawa a własności lokali, praw. budowlane i inne określające prawa i obowiązki wynikające z posiadania nieruchomości oraz szczegółowe zalecenia Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.

Naszym priorytetem jest, aby wszelkie dane dotyczące wspólnoty były zawsze rzetelne, uczciwe i jawne a sposób pracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań Zarządu i pozostałych członków

Wspólnoty. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące farmy i zakresu współpracy.

W przypadku znacznego oddalenia nieruchomości ad siedziby naszej firmy, ustalamy dyżury administratora na nieruchomości a dla dużej nieruchomości lub kilku nieruchomości skupionych na określonym obszarze gotowi jesteśmy utworzyć oddział naszej firmy.

Zapraszamy do bezpośredniego spotkania, podczas którego będzie możliwość szczegółowego przedstawienia i poznania własnych możliwości oczekiwań.

 

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową obejmuje:

- organizację dostawy usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu,

- bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,

- opracowanie założeń planu gospodarczego,

- przygotowanie dokumentów związanych z pierwszym zebraniem wspólnoty,

- organizację i prowadzenie zebrań okresowych wspólnoty.

Szczegóły oferty dla wspólnot mieszkaniowych:

- obsługa księgowa: ewidencja wpłat zaliczek na poczet utrzymania części wspólnej nieruchomości,

- ewidencja wydatków związanych z utrzymaniem części wspólnych,

- analiza wpływów i wydatków, doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów,

- działania windykacyjne w przypadku pojawienia się zaległości płatniczych,

- okresowe raporty dotyczące bieżących rozliczeń finansowych.

- przygotowanie i zawieranie wszelkich umów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości (dostawa mediów, usług porządkowych i technicznych),

- nadzór nad realizacją zadań wynikających z zawartych umów, stały kontakt z dostawcami usług zewnętrznych,

- ewidencja zużycia mediów (woda, energia elektryczna, CO etc.) oraz okresowa kontrola wskazań urządzeń pomiarowych,

- ubezpieczenie obiektu od zdarzeń losowych

- zlecanie okresowych przeglądów technicznych,

- prowadzenie książki obiektu budowlanego,

- zlecanie oraz nadzór nad niezbędnymi naprawami.

- w zakresie maksymalizacji dochodów i optymalnego wykorzystania nieruchomości,

np. możliwości wynajmu pomieszczeń lub ścian firmom zewnętrznym pod reklamę, kierowanie projektem,

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Czy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami?