Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji oraz na podejmowaniu czynności celem utrzymywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, w nie pogorszonym stanie, a także do odpowiedniego inwestowania w tę nieruchomość. Zarządzanie nieruchomością jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomościami na zasadach określonych w ustawie. Zarządca nieruchomością działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością.

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Czy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami?