Wgląd do dokumentów wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy o własności, lokali właścicielom lokali przysługuje prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Bezsprzecznie zawiera się w nim prawo wglądu do dokumentów WM, w tym do dokumentów finansowych, gdyż w innym wypadku sprawowanie kontroli nie byłoby możliwe. Właściciel, oprócz faktycznego wglądu w dokumenty wspólnoty, może też żądać ich kopii.

To zupełnie zrozumiałe, ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby właściciel zapamiętał szczegółowo wszystkie interesujące go informacje zawarte w dokumentach. Trudno też od niego żądać znajomości wszystkich zagadnień, którym są poświęcone, a gdy je skseruje, będzie mógł zasięgnąć opinii osób trzecich, np. prawnika czy księgowego, na temat ich poprawności czy zagadnień z nich wynikających.

Zarząd ma obowiązek umożliwienia właścicielom lokali sprawowania kontroli działalności zarządu, a właściciel lokalu powinien decydować, czy w tym celu wystarczy mu pokazanie dokumentów, wykonanie kserokopii, umożliwienie mu sporządzenia ich fotokopii czy też zeskanowanie.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór pisma kwitu odczytowego

2. Wzór zlecenia serwisowego

3. Wzór podania o zmianę nazwiska w rozliczeniach

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Czy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami?