Aktualności firmy Nasz-Dom

[2016-07-21]  Nabycie nieruchomości.

Każdy rodzaj nieruchomości stanowi przeważnie mienie o znacznej wartości, stąd też nabywanie tego typu rzeczy poprzedzić należy dokładną weryfikacją stanu prawnego danej działki, lokalu, bądź budynku. Niestety ograniczenie się tylko do zapoznania się z treścią księgi wieczystej może nie być wystarczające do ochrony nabytego prawa własności. więcej...

 

[2016-06-09]  O nieruchomościach.

 Z bezpieczeństwem korzystania z nieruchomości wiążą się koszty remontów, przeglądów, a także zapewnienia niezbędnych środków przeciwpożarowych. Ilość obowiązków zwiększa się wraz z nastaniem czasu zimowego. Wtedy właściciel zobowiązany jest odśnieżać chodniki przylegające do jego własności, usuwać nadmiar śniegu z dachów oraz usuwać lodowa sople wiszące przy rynnach i gzymsach. Jeżeli zaniedba którąś z tych czynności może, w razie wypadku, spodziewać się pozwu do sądu o odszkodowanie.

[2016-04-23]  Więcej kontroli w branży budowlanej Państwowej Inspekcji Pracy.

      W 2016 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzą 80 tys. kontroli. Na pierwszy ogień pójdzie branża budowlana. PIP będzie miał oko szczególnie na umowy zlecenia. Sprawdzi, czy nie są one zawierane w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Na co jeszcze będą mieli oko inspektorzy?

   Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan działań na 2016 rok. Wiele zadań PIP pozostaje bez zmian, jednak dochodzi kilka nowych obowiązków. Jak informuje PIP, w 2016 roku inspektorzy przeprowadzą 80 tys. kontroli. więcej...

 

[2016-03-22] Konflikt interesów w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej wymaga pełnomocnika

      Jeżeli w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej dojdzie do konfliktu interesów między nią a reprezentowanym w jej zarządzie członkiem – spółką, to w razie procesu właściciele wspólnotowych lokali muszą powołać swojego pełnomocnika. Tak orzekł Sąd Najwyższy. wiecej...

 

[2016-03-07] Jak pomnożyć pieniądze członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych?

      Większość zarządów spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także TBS-ów oszczędności lokuje w bankach oferujących niewielkie oprocentowanie. Są jednak takie, które od lat z powodzeniem współpracują z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, bo ulokowane tam pieniądze przynoszą dużo większy zysk. wiecej....

 

[2016-03-02] Wpływ nowelizacji Ustawy o własności lokali na życie wspólnot mieszkaniowych i pracę administratora

     Od ostatniej nowelizacji ustawy o własności lokali upłynęło kilka miesięcy, a wciąż wielu administratorów jest zdezorientowanych nowo przyjętym porządkiem prawnym. Zmiany, tak wyczekiwane przez administratorów i właścicieli większości nowo wybudowanych osiedli z garażami, kosmetycznymi okazały się tylko na pozór. więcej...

 

[2016-02-03] Jakimi prawami rządzi się wspólnota mieszkaniowa?

    To, czym jest wspólnota mieszkaniowa, na jakich zasadach funkcjonuje, jakie prawa i obowiązki mają właściciele lokali oraz jaki jest sposób reprezentowania wspólnoty reguluje ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U 00 nr 80 poz. 903 z późn. zmianami).

Czym jest wspólnota mieszkaniowa? więcej...

 

[2016-02-01] Nowa ustawa ma uregulować status garaży we wspólnotach mieszkaniowych

     Projekt zmian do ustawy o własności lokali, mający na celu usprawnienie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, zwłaszcza takich, w których znajdują się wielostanowiskowe garaże, został skierowany do pierwszego czytania do sejmowej Komisji Infrastruktury.

Na tle stosowania dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) pojawiały się problemy natury prawnej, ale też i faktycznej, związane ze współwłasnością garaży wielostanowiskowych. więcej...

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Czy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami?