Zarządzając nieruchomością dla wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy księgowość, administrację, konserwację techniczną i bieżące doradztwo.

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową obejmuje:

 • organizację dostawy usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,
 • opracowanie założeń planu gospodarczego,
 • przygotowanie dokumentów związanych z pierwszym zebraniem wspólnoty,
 • organizację i prowadzenie zebrań okresowych wspólnoty.

Szczegóły oferty dla wspólnot mieszkaniowych:

1. Księgowość

 • obsługa księgowa: ewidencja wpłat zaliczek na poczet utrzymania części wspólnej nieruchomości, ewidencja wydatków związanych z utrzymaniem części wspólnych,
 • analiza wpływów i wydatków, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów,
 • działania windykacyjne w przypadku pojawienia się zaległości płatniczych,
 • okresowe raporty dotyczące bieżących rozliczeń finansowych.

2. Administracja

 • przygotowanie i zawieranie wszelkich umów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości (dostawa mediów, usług porządkowych i technicznych),
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z zawartych umów, stały kontakt z dostawcami usług zewnętrznych,
 • ewidencja zużycia mediów (woda, energia elektryczna, CO etc.) oraz okresowa kontrola wskazań urządzeń pomiarowych,
 • ubezpieczenie obiektu od zdarzeń losowych

3. Konserwacja techniczna

 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie oraz nadzór nad niezbędnymi naprawami.

4. Doradztwo

 • w zakresie maksymalizacji dochodów i optymalnego wykorzystania nieruchomości, np. możliwości wynajmu pomieszczeń lub ścian firmom zewnętrznym pod reklamę, kierowanie projektem.

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Czy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami?